|
Forsyning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkter

Vi rådgiver og supporterer vores kunder fra A til Z i administrationen af vandforsyning. 500 kommuner og vandværker bruger i dag Rambølls it-løsninger, som altid er up-to-date teknisk og lovgivningsmæssigt. Vi vejleder også i brug af programmerne gennem både brugerkurser og vores hotline.

 
 

For at hjælpe dig bedst muligt med at administrere vandforsyningen i din kommune eller dit vandværk tilbyder vi rådgivning og ydelser til hele processen. Vores programmer er konstant up-to-date teknisk og lovgivningsmæssigt, og vi sørger for at installere de nyeste snitflader mellem programmerne, så de arbejder bedst muligt sammen. Vi rådgiver om investering i og installation af it-udstyr, om software og om hjemmesider. Vi vejleder vores kunder i brugen af programmer gennem brugerkurser og hotline, hvor vi eksempelvis kan overtage en kundes skærm på distance og demonstrere programmerne.

Redskaber og support til administration af vandforsyning

IT-løsninger:
   Forbrugsafregningssystemer (FAS)
   Rambøll Radio
   Telefonaflæsning
   Internetaflæsning
   Kontrolsystem til vandmålere i drift
   Finansbogholderi
   Ledningsregistrering
   Opmåling via GPS - satellitopmåling
   Digitalisering af ledningsplaner
   EDB-formularer
   Hjemmesider
   LER-vikar - Nyt program fra Rambøll
   Rambøll Web

 

 

 

Support & hotline:
   Brugerkurser
   Hotline (fx fjernsupport på brugerens pc)
   Køb af it-udstyr
  

 

 

 

 

 

 

Anden rådgivning relateret til vandforsyning

Rambøll tilbyder en række andre ydelser relateret til vandforsyning. Få fx mere information på Rambøll i Danmarks hjemmeside om Miljø & Sundhed eller Vand overordnet eller mere målrettet om jord- & bygningsforureningvandforsyning, vandressourcer, industrielt vand og spildevand, rensning og behandling af spildevand, eller vand- og spildevandsinfrastruktur.

 

Publikationer

 
Brochure Rambøll FAS
Rambøll FAS - Forbrugs Afregnings System
Rambøll FAS
Brochure Rambøll - SMK

Brochure Rambøll - SMK

Rambøll SMK

 

Brochure - Hjemmesider, Telefon- og Internetaflæsning

Hjemmesider, Telefon- og Internetaflæsning

Hjemmside
Brochure Rambøll Graf

GeoGIS Graf

GeroGIS GRAF

 

Brochure Rambøll WEB

GeoGIS WEB

GeoGIS WEB
Brochure Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5

Kontakt

Jan Nielsen
Projektchef
T5161 5912
Ejnn@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
© Rambøll  -  forsyning.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll    jnn@ramboll.dk    5161 5912