|
Forsyning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmåling via GPS - Satelitopmåling

 
 

Opmåling

Hvis de eksisterende ledningsplaner ikke er tilstrækkelig nøjagtige eller ved nedlægning af  nye ledninger kan Rambøll tilbyde opmåling enten via GPS satelitopmåling eller totalstation, hvor dette kun er muligt.
Komponenter, herunder ventiler, stikledningsventiler, brønde, kendte punkter på ledninger m.m. indmåles direkte i UTM32 euref 89. Det er en hurtig og meget nøjagtig måde at registrere komponenter på og det færdige resultat vil have en væsentlig større nøjagtighed.

Prisen for opmåling samt efterredigering af opmålingsdata kan vi tilbyde fra kr. 75,00 excl. moms pr. stik.

Ring eller send en e-mail  og få et uforpligtende tilbud:

Lisbeth Korsgaard
Tlf. 5161 5914
lkn@ramboll.dk

 

Se produktblad her

Lisbeth Korsgaard
Konsulent
T+45 5161 5914
ELKN@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
© Rambøll  -  forsyning.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll    jnn@ramboll.dk    5161 5912