|
Forsyning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMBØLL SMK - Statistisk Måler Kontrol

Kontakt os for et uforpligtende tilbud 

Jan Nielsen
Tlf. 5161 5912 eller jnn@ramboll.dk

 
 

Prisen på drikkevand og afledningsafgift er steget voldsomt de seneste år. Siden 1994 er der tilføjet afgifter i form af afgift på ledningsført vand samt spildevandsafgift til Told- og Skat.
De stigende priser har øget kravene til en sikker og retfærdig afregning overfor forbrugerne, baseret på det målte vandforbrug.
I perioden 1996-1997 er der fra centralt hold fastsat en række krav til afregning af vandforbruget og målerens nøjagtighed .

  • RAMBØLL har derfor udviklet RAMBØLL SMK til at administrere de nye krav til kontrol af vandmålere i drift.
  • RAMBØLL SMK er et system specielt udviklet til private og kommunale forsyningsselskaber af RAMBØLL i samarbejde med erfarne brugere.
  • Systemet er Windowsbaseret, hvilket gør edb-programmet meget overskueligt og enkelt at betjene,  og det kan bruges af personer uden særlig erfaring med edb.
  • De daglige rutiner afvikles hurtigt og sikkert.
  • Dansk brugervejledning medfølger.

Se flere skærmbilleder her

Se produktblad her

Jan Nielsen
Projektchef
T5161 5912
Ejnn@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
© Rambøll  -  forsyning.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll    jnn@ramboll.dk    5161 5912