|
Forsyning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll Graf - Ledningsregistrering på digitale tekniske kort  

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Lisbeth Korsgård
Tlf. 5161 5914 eller lkn@ramboll.dk

Jan Nielsen
Tlf. 5161 5912 eller jnn@ramboll.dk

 
 

Rambøll Graf

Rambøll Graf registrerer dine data på DSFL-format i koordinatsystemet System34/Euref89. Dvs. at hver enkelt komponent registeres med en X,Y koordinat med samme nøjagtighed som det digitale tekniske kort eller GPS-satelitopmålingsenheden. Det er også muligt at benytte digitale matrikelkort i et selvstændigt lag. I det hele taget kan alt inddeles i selvstændige lag, så opdatering af grundkort og opmålinger udføres nemt og billigt.

Kortdatabase for ledningsplaner og opmålinger

Ledningsplanerne og opmålingerne bliver gemt i en kortdatabase, som ikke kun er en tegning, men en database, som kan benyttes til:

  • Analyse af ledningsnettet
  • Planlægning
  • Renovering mv.

Rambøll Graf giver dig mulighed for at:

    - Søge på adresser og få vist ejendommen som kort
    - Overføre dine ledningsplaner på de digitale tekniske kort
    - Importere dine opmålinger fra GPS-satelitopmåling digitalt
    - Udveksle data med kommunen og andre ledningsejere
    - Udskrive ledningsplaner på printer/plotter i formatet A4-A0 samt fax
    - Registrere stamoplysninger på ventiler og ledninger

Se flere skærmbilleder her

Se produktblad her

Lisbeth Korsgaard
Konsulent
T+45 5161 5914
ELKN@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Jan Nielsen
Projektchef
T5161 5912
Ejnn@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
© Rambøll  -  forsyning.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll    jnn@ramboll.dk    5161 5912